Drogförebyggande attitydpåverkan hos unga genom spel

Hur kan spel- och upplevelsebaserade metoder användas för att åstadkomma attitydförändringar kring droger på skolor och fritidsgårdar? Det ska detta förberedande projekt ta reda på. Målgruppen är elever i årskurs 9 till årskurs 3 på gymnasiet.

Projektet drivs av Unga Drogförebyggare i samverkan med Sverok.

Bakgrund

Enligt siffror från CAN har ungas attityder till cannabis förändrats de senaste åren. Unga har fått en mer positiv inställning till cannabis och färre anser att cannabis är skadligt. Projektet vill hitta verktyg för att motverka denna utveckling och för att påverka ungas attityder till droger i en hälsosam riktning.

Syfte

Att utreda förutsättningarna för olika spelmekaniker att ge positiva och bestående resultat på ungdomars attityder kring droger. Syftet är också att fastställa målgruppens behov av spel- och upplevelsebaserade metoder samt hur sådana metoder bäst integreras i arbetet på skolor och fritidsgårdar. Till sist syftar projektet till att identifiera lämpliga metoder att mäta spelets effekt.

Arbetssätt

I det förberedande projektet inleds samarbete med skolor och fritidsgårdar för att kunna skapa ett spel för skolor och fritidsgårdar. En behovsanalys genomförs på dessa arenor och utgör grunden för utvecklingen av spelet. Parallellt upprättas samverkan med forskare för att utforma en plan för utvärderingen.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 100 kB)

Om projektet

Projektnamn
Drogförebyggande attitydpåverkan genom spel

Projektansvarig organisation
Unga drogförebyggare i samverkan med Sverok

Projektår
Förberedande projekt 2019

Kontaktpersoner
Felix Häggström, projektledare

Illustration med silhuetten av ett barn som springer framför en grupp människor

Gå till toppen av sidan