Förberedande år för implementering av "Fotboll utan Fylla"

Detta projekt ska kartlägga de lokala problemen på och omkring idrottsevenemang. Om kartläggningen visar att det finns en problembild är planen att ett arbete med metoden ”Fotboll utan Fylla” ska implementeras och utvärderas.

Projektet drivs av IFK Norrköping i samverkan med Norrköpings kommun, Länsstyrelsen Östergötland och STAD.

Bakgrund

Hög alkoholkonsumtion och problem så som våldsbrott och skadegörelse förekommer på och i anslutning till Sveriges idrottsarenor. Oron för våld och upplevd otrygghet påverkar människors möjlighet att vistas på offentliga platser i anslutning till fotbollsarenor både före, under och efter evenemang. Ett sätt att tackla detta problem är att systematiskt arbeta med alkohol- och drogförebyggande åtgärder.

Syfte

Det förberedande året har som syfte och mål att identifiera och kartlägga de lokala problemen, med fokus på upplevd trygghet, våldsförekomst och berusningsnivå, på Östgötaporten och i Norrköping i samband med idrottsevenemang. Om en problembild framkommer ska en implementering av ”Fotboll utan Fylla” planeras.

Arbetssätt

Arbetet under det förberedande året innefattar studier på Norrköpings arena, Östgötaporten, där projektet tillsammans med STAD genomför en promille- och en observationsstudie. STAD har utvecklat, testat och utvärderat metoden i två storstadsområden men inte tidigare i en mellanstor stad. Genom intervjuer och enkäter till berörda aktörer och intressenter inom IFK:s koncern, polisen, ordningsvakter, besökare på arenan med flera, skapas en lokalt förankrad kartläggning av problemen.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 341 kB)

Om projektet

Projektnamn
Förberedande år för implementering av "Fotboll utan Fylla"

Projektansvarig organisation
IFK Norrköping

Projektår
Förberedande projekt

Kontaktpersoner
Nicklas Pettersson
Projektledare

Tobias Elgán
Forskningsansvarig

Illustration med silhuetten av ett barn som springer framför en grupp människor