Projektet drivs av Robertsfors kommun i samverkan med Länsstyrelsen Västerbotten.

Bakgrund

I övergripande kartläggningar, regionala trender och liknande sammanställningar har det uppmärksammats att antalet unga i Robertsfors kommun som befinner sig i ett missbruk har ökat och de ungdomsnära verksamheterna har noterat att det finns behov av att stärka upp ANDT-arbetet.

Syfte

Det förberedande året har som syfte att klargöra kommunens problembild kring ANDT, upprätta relevanta samarbeten och i förlängningen kunna ansöka om och inleda ett utvecklingsprojekt inför 2019.

Arbetssätt

Fokus är att etablera samverkan, fördjupa undersökningar baserade på befintliga kartläggningar och information, samt undersöka vilka delar i kommunens nuvarande ANDT-arbete som fungerar och vilka delar som måste åtgärdas. Dessa aktiviteter ska basera sig på behovsanalyser inom berörda verksamheter.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 208 kB)