Gemensamt arbete mot missbruk

Detta projekt ska kartlägga de lokala problemen med ANDT och upprätta samarbeten för att kunna åtgärda de delar i det nuvarande arbete som brister. Arbetet kommer ske i nära samverkan med de andra kommunerna i Umeåregionen.

Projektet drivs av Robertsfors kommun i samverkan med Länsstyrelsen Västerbotten.

Bakgrund

I övergripande kartläggningar, regionala trender och liknande sammanställningar har det uppmärksammats att antalet unga i Robertsfors kommun som befinner sig i ett missbruk har ökat och de ungdomsnära verksamheterna har noterat att det finns behov av att stärka upp ANDT-arbetet.

Syfte

Det förberedande året har som syfte att klargöra kommunens problembild kring ANDT, upprätta relevanta samarbeten och i förlängningen kunna ansöka om och inleda ett utvecklingsprojekt inför 2019.

Arbetssätt

Fokus är att etablera samverkan, fördjupa undersökningar baserade på befintliga kartläggningar och information, samt undersöka vilka delar i kommunens nuvarande ANDT-arbete som fungerar och vilka delar som måste åtgärdas. Dessa aktiviteter ska basera sig på behovsanalyser inom berörda verksamheter.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 208 kB)

Om projektet

Projektnamn
GEMM (GEmensamt arbete Mot Missbruk)

Projektansvarig organisation
Robertsfors kommun

Projektår
Förberedande projekt

Kontaktperson
Magnus Hansson
Projektledare

Illustration med silhuetten av ett barn som springer framför en grupp människor