Projektet drivs av Beroendecentrum Stockholm (Stockholms läns sjukvårdsområde) i samverkan med Nationella Cannabisnätverket.

Bakgrund

Telefon- och webbaserade tjänster har potential att öka motivationen att söka ytterligare stöd för de som behöver och önskar. En fördel med att erbjuda flera olika typer av kommunikationsvägar är att det ger användaren möjlighet att anpassa valet efter egna preferenser. Ett motiverande samtal via telefon kan få någon att söka mer stöd, exempelvis påbörja ett internetbaserat program eller ta kontakt med lämplig verksamhet i sitt närområde.

Syfte

Målsättningarna med det förberedande projektåret är att ta fram en modell för hur telefon- och webbaserade tjänster för personer med problem kopplat till cannabis och deras anhöriga, kan organiseras och att ta fram en utvärderingsmetod för att mäta effekterna av dessa tjänster.

Arbetssätt

Under det förberedande projektåret ska man inventera kunskapsläget vad gäller stödlinjer som riktar sig till målgruppen, kartlägga erfarenheter från rådgivare som arbetar via telefon och internet inom annan stödlinjeverksamhet samt ta vara på synpunkter från cannabisanvändare.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 243 kB)