Publika tjänster för cannabisanvändare och deras närstående

Detta projekt vill utveckla stöd för personer med problem kopplat till cannabis och deras anhöriga. Stödet planeras via telefon- och webbaserade tjänster. Detta förberedande projekt ska utforma tjänsterna och planera för hur de kan utvärderas.

Projektet drivs av Beroendecentrum Stockholm (Stockholms läns sjukvårdsområde) i samverkan med Nationella Cannabisnätverket.

Bakgrund

Telefon- och webbaserade tjänster har potential att öka motivationen att söka ytterligare stöd för de som behöver och önskar. En fördel med att erbjuda flera olika typer av kommunikationsvägar är att det ger användaren möjlighet att anpassa valet efter egna preferenser. Ett motiverande samtal via telefon kan få någon att söka mer stöd, exempelvis påbörja ett internetbaserat program eller ta kontakt med lämplig verksamhet i sitt närområde.

Syfte

Målsättningarna med det förberedande projektåret är att ta fram en modell för hur telefon- och webbaserade tjänster för personer med problem kopplat till cannabis och deras anhöriga, kan organiseras och att ta fram en utvärderingsmetod för att mäta effekterna av dessa tjänster.

Arbetssätt

Under det förberedande projektåret ska man inventera kunskapsläget vad gäller stödlinjer som riktar sig till målgruppen, kartlägga erfarenheter från rådgivare som arbetar via telefon och internet inom annan stödlinjeverksamhet samt ta vara på synpunkter från cannabisanvändare.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 243 kB)

Om projektet

Projektnamn
Publika tjänster för cannabisanvändare och deras närstående

Projektansvarig organisation
Beroendecentrum Stockholm

Projektår
Förberedande projekt

Kontaktperson
Kerstin Annerborn
Projektledare

Illustration med silhuetten av ett barn som springer framför en grupp människor