Systematiskt arbetssätt kring intoxer (förgiftningar) vid akutmottagningar

I Karlskoga och Degerfors finns ett arbetssätt för att samla in omfattande statistik kring förgiftningar vid akuten på Karlskoga lasarett. Arbetet bedrivs i bred samverkan. Kommande utvecklingsprojekt ska standardisera, kvalitetssäkra och utvärdera arbetssättet.

Projektet drivs av Karlskoga kommun i samverkan med Region Örebro län.

Bakgrund

Omfattande statistik över förgiftningar av beroendeframkallande preparat saknas överlag i Sverige. Ett systematiserat arbetssätt skulle kunna leda till bättre vård av patienter men även att förebygga den narkotikarelaterade dödligheten, förbättra samverkan med bland andra socialtjänst kring barn som far illa samt följa indikatorer och statistik som stöd i det förebyggande arbetet.

Syfte

Det förberedande arbetet syftar till att etablera samverkan mellan praktik och forskning, genomföra kartläggning och analys av arbetssättet, genomföra en resursbedömning utifrån kartläggning och analys samt utforma en projektansökan om utvecklingsmedel 2019-2021.

Arbetssätt

Det förberedande arbetet inkluderar att etablera samverkan mellan praktik och forskning, genomföra kartläggningar samt analysera tidigare material kring arbete med intoxer samt genomföra målgruppsanalys. Projektet ska även undersöka det vetenskapliga stödet och arbeta för en ansökan om ett utvecklingsprojekt för ett systematiskt, långsiktigt och hållbart arbetssätt kring intoxer.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 244 kB)

Om projektet

Projektnamn
Förberedande arbete med fokus på systematiskt arbetssätt kring intoxer vid akutmottagningar

Projektansvarig organisation
Karlskoga kommun

Projektår
Förberedande projekt

Kontaktperson
Carl Walther
Projektledare

Illustration med silhuetten av ett barn som springer framför en grupp människor

Dela med e-post