Utbildning och handledningsstöd Tobaksfri skoltid

Under ett förberedande projekt ska A Non Smoking Generation (NSG, Stiftelsen En Rökfri Generation) utveckla en lokal stödmodell för arbetet med en tobaksfri skoltid. Det förberedande arbetet ska dels genomföras i form av en kartläggning, dels i form av en pilotstudie.

Enligt en Novusmätning vill åtta av tio elever själva ha tobaksfri skoltid för att slippa känna grupptrycket att börja med tobak. Allt fler länsstyrelser, kommuner och skolor kontaktar idag NSG och vill få hjälp med att införa tobaksfri skoltid. Då stiftelsen har begränsade resurser är det viktigt att uppmuntra initiativen genom att kunna ge effektiv hjälp till självhjälp. Skolor och kommuner ska själva kunna, med ett begränsat stöd från NSG, skapa en tobaksfri kultur.

Syfte

Att kartlägga kommuners och skolors behov och förutsättningar för att införa en tobaksfri skoltid samt att lokalt testa material, utbildning och handledningsstöd för ett effektivt arbete för en tobaksfri skoltid.

Arbetssätt

Kartläggningen ska undersöka kommuners, gymnasie- och grundskolors förutsättningar, samt deras behov av material, utbildning och handledningsstöd för att kunna genomföra ett effektivt arbete för en tobaksfri skoltid.

Projektet ska också genomföra en pilotstudie där en länsstyrelse, två kommuner och minst fem skolor deltar som samverkanspart. Inom ramen för pilotstudien ska handledare utsedda av deltagande länsstyrelse, kommuner och skolor utbildas. De ska sedan med handledningsstöd från NSG utveckla ett lokalt arbete för en tobaksfri skoltid.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 242 kB)

Om projektet

Projektnamn
Utbildning och handledningsstöd Tobaksfri skoltid

Projektansvarig organisation
Stiftelsen En Rökfri Generation (NSG)

Projektår
Förberedande projekt

Kontaktperson
Niklas Odén
Projektledare

Illustration med silhuetten av ett barn som springer framför en grupp människor