Trygga föräldrar - utveckling av ett föräldrastödsprogram

Föräldrastödsprogrammet Trygga föräldrar vänder sig till föräldrar vars barn och ungdomar riskerar att hamna i "slutna miljöer" med droger och kriminalitet. Detta förberedande projekt ska utveckla och kvalitetssäkra programmet samt ta fram en utvärderingsplan.

Projektet drivs av Örebro kommun i samverkan med Göteborgs universitet och Högskolan Väst.

Bakgrund

Verksamma i socialtjänsten har upplevt att befintliga föräldrastödsprogram är otillräckliga för föräldrar med barn och ungdomar som befinner sig i risk för att hamna i sammanhang med kriminalitet och droger. Därför började programmet Trygga föräldrar att utvecklas 2016. Trygga föräldrar riktar sig till föräldrar boende i områden med social oro.

Syfte

Utveckling och anpassning av det redan (delvis) utvecklade föräldraskapsprogrammet Trygga föräldrar till föräldrar vars ungdomar (10-20 år) riskerar att hamna i "slutna miljöer" med droger och kriminalitet.

Arbetssätt

Föräldraskapsprogrammet Trygga föräldrar har utformats utifrån lång erfarenhet av att arbeta med såväl universellt som riktat föräldrastöd samt utifrån föräldrars önskemål och behov. Trygga föräldrar består av 10 träffar á 1,5 timme med olika teman vid varje träff. Det förberedande året ska användas till att utveckla och bygga upp en forskningsbaserad programteori för att motivera programmets kärnkomponenter. En utvärderingsplan ska utvecklas liksom en ny ansökan för ett längre projekt med start 2020.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 101 kB)

Om projektet

Projektnamn
Trygga föräldrar

Projektansvarig organisation
Örebro kommun i samverkan med Göteborgs universitet och Högskolan Väst

Projektår
Förberedande projekt 2019

Kontaktpersoner
Annie Wärnelid, projektledare

Therése Skoog, forskningsansvarig

Sabina Kapetanovic

Illustration med silhuetten av ett barn som springer framför en grupp människor

Gå till toppen av sidan