Vi stöder studenthälsomottagningarna

Uppdraget är avslutat och slutrapporterades den 31 mars 2016.

Myndigheten har haft ett särskilt uppdrag att stödja landets studenthälsomottagningar under 2011 till och med 2015. Målet var att stödja det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och bidra till kunskapsutveckling vad gäller alkohol, narkotika, tobak och dopning och psykisk hälsa vid landets universitet och högskolor. Målgruppen var personal inom studenthälsan på universitet och högskolor.

Uppdraget är nu slut och återrapporterades 31 mars 2016. Det material som har tagits fram inom uppdraget kommer finnas kvar för nedladdning på denna sida. En del publikationer går också att beställa i tryckta exemplar av studenthälsomottagningarna.

Satsningen på psykisk hälsa fortsätter 2016

Under 2015 breddades uppdraget till att också inkluderat psykisk hälsa. Det arbetet kommer fortsätta under 2016, då myndigheten har fått särskilda medel för området psykisk hälsa. Som ett led i arbetet kommer vi att ta fram en systematisk litteraturöversikt om interventioner för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland studenter. Spridning av resultat från översikten kommer ske under år 2016.

Material inom studenthälsouppdraget

Följande material har tagits fram inom studenthälsouppdraget. Mer material om alkohol, narkotika, dopning och tobak som inte är kopplat till studenthälsouppdraget finns under Publikationer. Du kan även använda funktionen "Sök på webbplatsen", längst upp i sidhuvudet, på det ämnesord du är intresserad av, till exempel "tobak".

Verktyg och kunskapsunderlag för personal

Alkonackan – liten dagbok för att följa alkoholkonsumtion under kommande tidsperiod.
Tobaksbruk bland unga vuxna – Skrift om varför det är viktigt att arbeta tobaksförebyggande på högskola och universitet.

Utbildningsmaterial för studenter

Ansvarsfull alkoholservering. Studentpubarnas utbildningsmaterial
Responsible alcohol service. Training material for student pubs

Rapporter om preventionsarbetet på högskola och universitet

Folkhälsomyndighetens slutredovisning av regeringsuppdrag att stödja studenthälsomottagningar att förebygga ANDT-skador ”Studenthälsouppdraget” (PDF, 336 kB)

Studenter och hög alkoholkonsumtion

Kontakt

Kontaktpersoner för Studenthälsouppdraget
Annika Frykholm
, projektansvarig
Regina Winzer, frågor om psykisk hälsa

Gå till toppen av sidan