Organisationsbidrag

Folkhälsomyndigheten fördelar medel i enlighet med förordning (SFS 2015:456) till ideella organisationer på riksnivå vars huvudsakliga verksamhet är att bedriva förebyggande verksamhet i syfte att minska skadeverkningar av överdrivet spelande om pengar i Sverige.

Läs mer om hur du söker organisationsbidrag