Medel till förebyggande arbete

Folkhälsomyndigheten fördelar medel till ideella organisationer som i huvudsak bedriver verksamhet för att minska skadeverkningar av överdrivet spelande om pengar i Sverige.

Organisationsbidrag

Folkhälsomyndigheten fördelar medel i enlighet med förordning (SFS 2015:456) till ideella organisationer på riksnivå vars huvudsakliga verksamhet är att bedriva förebyggande verksamhet i syfte att minska skadeverkningar av överdrivet spelande om pengar i Sverige.

Läs mer

Läs mer om statsbidrag

Medel som beviljats organisationer som arbetar för att motverka skadeverkningar av överdrivet spelande 2019

Övergripande beskrivning- att söka bidrag

Besök spelprevention.se som är en webbplats om spelproblem och förebyggande arbete.

Kontakt

E-post om Spel
För frågor om spelproblem och förebyggande arbete inom spel om pengar

På Twitterkontot 
@spelprevention twittrar Folkhälsomyndigheten på vardagar om spel om pengar, spelproblem och förebyggande arbete på spelområdet. 

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar och till deras anhöriga. Hit kan du ringa anonymt, chatta eller mejla. Du kan även vända dig till Stödlinjen som yrkesverksam.

Logotyp för Stödlinjen

Gå till toppen av sidan