Kunskapsstödet förebygg spelproblem

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.

Syftet med kunskapsstödet är att stärka våra målgruppers kunskap om spelproblem och förebyggande åtgärder och ge vägledning för ett kunskapsbaserat och kvalitetssäkrat förebyggande arbete. Alla produkter som tas fram inom ramen för kunskapsstödet hittar du på vår webbplats spelprevention.se.Siluett över en grup människor

Aktuella målgrupper på lokal, regional och nationell nivå:

  • beslutsfattare och tjänstemän inom kommun och landsting
  • personer som i sitt arbete kommer i kontakt med spelproblem inom till exempel budget- och skuldrådgivning, fritidsverksamhet och delar av primärvården
  • statliga myndigheter med ansvar för spelfrågor eller områden med beröringspunkter till området
  • spelbolag
  • idrottsorganisationer
  • andra organisationer inom civilsamhället med intresse av att motarbeta spelproblem.

Webbplats om spelproblem

Den främsta kanalen för att sprida kunskapsstödet är spelprevention.se. Här hittar du lättillgänglig kunskap om omfattning av, orsaker bakom och konsekvenser av spelproblem liksom olika åtgärder för att minska skadeverkningar.

Besök spelprevention.se som är en webbplats om spelproblem och förebyggande arbete.

Kontakt

E-post om Spel
För frågor om spelproblem och förebyggande arbete inom spel om pengar

På Twitterkontot 
@spelprevention twittrar Folkhälsomyndigheten på vardagar om spel om pengar, spelproblem och förebyggande arbete på spelområdet. 

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar och till deras anhöriga. Hit kan du ringa anonymt, chatta eller mejla. Du kan även vända dig till Stödlinjen som yrkesverksam.

Logotyp för Stödlinjen

Relaterade sidor

Gå till toppen av sidan