Nationell samordning

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att verka för nationell samordning mellan relevanta myndigheter och organisationer av åtgärder som rör spel om pengar. Tillsammans med Spelinspektionen ansvarar vi även för ordförandeskapet i branschrådet Oberoende spelsamverkan (OSS).

Nationell myndighetssamordning

Målet med myndighetssamordningen är att bidra till att minska skadeverkningar av överdrivet spelande genom att tillhandahålla ett samordnat, effektivt och behovsanpassat kunskapsstöd på nationell nivå.

De myndigheter och organisationer som ingår i samordningen är:

Oberoende spelsamverkan

Oberoende spelsamverkan (OSS) är ett nationellt branschråd för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring frågor som rör spelproblem. I branschrådet finns representanter för Folkhälsomyndigheten, Spelinspektionen, Spelbranschens riksorganisation (SPER), Branschföreningen för onlinespel (BOS), Stödlinjen, föreningar som erhåller medel enligt förordning SFS 2015:456 samt Visita. Folkhälsomyndigheten delar ordförandeskapet med Spelinspektionen.

Besök spelprevention.se som är en webbplats om spelproblem och förebyggande arbete.

Kontakt

E-post om Spel
För frågor om spelproblem och förebyggande arbete inom spel om pengar

På Twitterkontot 
@spelprevention twittrar Folkhälsomyndigheten på vardagar om spel om pengar, spelproblem och förebyggande arbete på spelområdet. 

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar och till deras anhöriga. Hit kan du ringa anonymt, chatta eller mejla. Du kan även vända dig till Stödlinjen som yrkesverksam.

Logotyp för Stödlinjen

Dela med e-post

Gå till toppen av sidan