Den som har spelproblem har svårt att kontrollera hur mycket pengar och tid som spelandet tar. Man behöver inte ha allvarliga spelproblem för att drabbas negativt. Det kan räcka med en kort tids spelande för att få långtgående negativa konsekvenser. Spelproblem kan leda till allvarliga negativa konsekvenser för både den som spelar och personens omgivning.

Spelproblem kan leda till:

  • sociala problem: skilsmässor, problem på jobbet, våld och kriminalitet i form av bedrägerier och stölder
  • ekonomiska problem: skuldsättning på grund av spelutgifter och svårigheter att betala räkningar
  • hälsomässiga problem: depression, ångest, riskkonsumtion av alkohol, användning av narkotika, sömnsvårigheter, självmordstankar och självmordsförsök.

Läs mer

Överdrivet spelande och hälsa

Swelogs