Internationell forskning

Forskning om spel om pengar och spelproblem är ett internationellt och tvärvetenskapligt forskningsfält.

Victorian Gambling study
En longitudinell studie om spel och hälsa som pågick mellan 2008 och 2012.

Victorian Gambling Research Foundation
Finansierar och publicerar spelforskning i Victoria, Australien

Gambling and Addictions Research Centre
Genomför bland annat en longitudinell studie om spel och hälsa på Nya Zeeland.

The Leisure, Lifestyle and Lifecycle Project
En longitudinell studie som genomfördes i Alberta, Kanada.

Social and Economic Impacts of Gambling in Massachusetts (SEIGMA)
Ska studera effekterna av etablering av kasinon i Massachusetts.

Gambling Research Exchange Ontario (GREO)
Samlar kunskap om spel.

Alberta Gambling Institute
Har information om forskning och tidskrifter.

Research Chair on Gambling Studies
Concordia University i Montreal, Kanada.

Besök spelprevention.se som är en webbplats om spelproblem och förebyggande arbete.

På Twitterkontot 
@spelprevention twittrar Folkhälsomyndigheten på vardagar om spel om pengar, spelproblem och förebyggande arbete på spelområdet. 

Gå till toppen av sidan