Victorian Gambling study
En longitudinell studie om spel och hälsa som pågick mellan 2008 och 2012.

Victorian Gambling Research Foundation
Finansierar och publicerar spelforskning i Victoria, Australien

Gambling and Addictions Research Centre
Genomför bland annat en longitudinell studie om spel och hälsa på Nya Zeeland.

The Leisure, Lifestyle and Lifecycle Project
En longitudinell studie som genomfördes i Alberta, Kanada.

Social and Economic Impacts of Gambling in Massachusetts (SEIGMA)
Ska studera effekterna av etablering av kasinon i Massachusetts.

Gambling Research Exchange Ontario (GREO)
Samlar kunskap om spel.

Alberta Gambling Institute
Har information om forskning och tidskrifter.

Research Chair on Gambling Studies
Concordia University i Montreal, Kanada.