Swelogs är en longitudinell studie vilket innebär att vi följer samma personer under hela studiens genomförande. Det är en forskningsdesign som möjliggör att vi kan göra analyser om vad som är orsaken och vad som är verkan av spelproblem.

I studien ingår att beskriva spelandet i Sverige, studera omfattningen på spelproblem och visa förändringar över tid. Utöver detta studeras spelandet i relation till andra livsstilsfrågor såsom alkoholkonsumtion, tobaksbruk, allmän hälsa, trygghet och sociala relationer, sysselsättning, ekonomi och boende.
En internationell grupp spelforskare inom olika områden och med olika inriktning är knuten till forskningsprogrammet.

Swelogs startade 2008 med ett nationellt urval på 15 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 16-84 år. Drygt 8 000 personer deltog i undersökningen och dessa har sedan kontaktats ytterligare tre gånger. Den fjärde och senaste intervjuomgången genomfördes 2014.

I Swelogs ingår ett fördjupningsspår som undersöker risk- och skyddsfaktorer för spelproblem. Drygt 2 000 personer från befolkningsstudien har intervjuats ytterligare två gånger av Centrum för psykiatriforskning (CPF). Den tredje och avslutande delen av fördjupningsstudien blir en omgång med djupintervjuer med ett mindre antal personer från studien. Dessa intervjuer genomförs av SoRAD vid Stockholms Universitet.

I Swelogs uppföljningsspår intervjuades cirka 500 personer 11 år efter att de deltagit i en tidigare undersökning om spel och hälsa (SWEGS).

Forskningsplan: Health at Stake (PDF, 702 kB)

Internationell forskning

Victorian Gambling study
En longitudinell studie om spel och hälsa som pågick mellan 2008 och 2012.

Gambling and Addictions Research Centre
Genomför bland annat en longitudinell studie om spel och hälsa på Nya Zeeland.

The Leisure, Lifestyle and Lifecycle Project
En longitudinell studie som genomfördes i Alberta, Kanada.

Social and Economic Impacts of Gambling in Massachusetts (SEIGMA)
Ska studera effekterna av etablering av kasinon i Massachusetts.

Gambling Research Exchange Ontario (GREO)
Samlar kunskap om spel.

Alberta Gambling Institute
Har mycket information om forskning och tidskrifter.

Research Chair on Gambling Studies
Concordia University i Montreal, Kanada.