Rapporter

Biopsykosocial modell för spelmissbruk beskriver den biopsykosociala modellen som ligger till grund för studien

Gambling motivation and involvement: A review of social science research
Utforskar motiv för spelande.

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie
Redovisar resultaten från den första mätningen i Swelogs befolkningsstudie.

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009/2010. Resultat från Swelogs ettårsuppföljning
Redovisar resultaten från ettårsuppföljningen i Swelogs befolkningsstudie.

Överdrivet spelande och hälsa. En systematisk litteraturöversikt
Ger en sammanfattande bild av internationella studier om överdrivet spelande och hälsa.

Risk- och skyddsfaktorer för problemspelande
Redovisar delresultat från Swelogs fördjupningsstudie.

Elvaårsuppföljning av spel och hälsa bland personer som tidigare haft spelproblem
Presenterar resultatet av en uppföljning 2009 av personer som deltog i en studie om spel och hälsa 1997/1998.

Gambling and gambling problems in Sweden 2008-2010
En engelsk sammanställning av resultaten från befolkningsstudien 2008/2009 och ettårsuppföljningen 2009/2010.

Återhämtning från och konsekvenser av problemspelande
Redovisar resultat från fördjupningsstudien baserade på mätningar 2008-2013.

Övriga publikationer

Spelproblem – hur vanligt är det
Det här är ett faktablad som beskriver omfattningen och fördelningen av spelproblem i Sverige.

Vad gör ett spel riskfyllt
Ett faktablad som presenterar riskpotentialen hos olika spel som ökar risken att utveckla spelproblem, det vill säga ett spels riskpotential.

Leder spelreklam till spelproblem?
Ett faktablad som beskriver vad vi vet om hur spelreklam påverkar spelproblem och om hur personer som spelar om pengar och personer med spelproblem upplever spelreklamens påverkan.

Hur vanligt är spelproblem bland unga?

Ett faktablad som presenterar i vilka grupper av ungdomar som spelproblem är vanligast samt vilka olika spelställen och spelformer som är vanliga bland ungdomar med spelproblem.

100 000 nya problemspelare på ett år
Mellan år 2008/2009 och 2009/2010 utvecklade ungefär 100 000 personer i Sverige ett problemspelande, samtidigt som ungefär lika många personer uppgav att de hade slutat ha problem med sitt spelande.
In English: 100,000 new problem gamblers in one year

Så spelar de nya problemspelarna
Mellan åren 2008/2009 och 2009/ 2010 gick ungefär 100 000 svenskar in i ett problemspelande och lika många slutade ha problem med spel om pengar.
In English: The gambling habits of new problem gamblers

Vad utmärker riskspelande?
Ungefär två procent av den svenska befolkningen upplever såpass allvarliga negativa konsekvenser av sitt spelande att de är problemspelare. Ytterligare drygt fem procent av befolkningen spelar på ett riskabelt sätt.
In English: What is at-risk gambling?

Vad utmärker problemspelande?
Ungefär två procent av den svenska befolkningen upplever såpass allvarliga negativa konsekvenser av sitt spelande att de är problemspelare. Men vad utmärker problemspelande?
In English: What is problem gambling?

Huvudresultat från Swelogs fördjupningsstudie
I rapporten ”Risk- och skyddsfaktorer för problemspelande – resultat från Swelogs fördjupningsstudie” presenteras den senaste kunskapen utifrån svenska data på området.
In English: Key results from the Swelogs in-depth study