Vårt uppdrag

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att

  • utveckla och sprida ett nationellt kunskapsstöd om spelproblem och hur de kan förebyggas
  • verka för samordning på nationell nivå
  • bedriva befolkningsundersökningen Swedish longitudinal gambling study, Swelogs
  • överväga behovet och utformningen av ett uppföljningssystem.

Kunskapsstödet tas fram i samråd med Socialstyrelsen. Folkhälsomyndigheten har även uppdrag att ha samråd med Socialstyrelsen i deras arbete med att ta fram ett kunskapsstöd för behandling av spelmissbruk.

Folkhälsomyndighetens uppdrag från regeringen
Besök vår kunskapswebb om spelproblem och förebyggande arbete: spelprevention.se

Aktuell verksamhet

  • Vi bedriver befolkningsstudien Swelogs, om spel, spelproblem och hälsa.
  • Vi finansierar annan forskning som är relevant för att förebygga spelproblem.
  • Vi fördelar organisationsbidrag till ideella organisationer vars huvudsakliga verksamhet är att bedriva arbete i syfte att förebygga skadeverkningar av spel om pengar i Sverige.
  • Vi har utvecklat en kunskapswebb för spelproblem: spelprevention.se.
  • Vi producerar kunskapsöversikter och rapporter.
  • Vi samverkar med andra myndigheter och aktörer.