Vad avses med påfyllningsbehållare?

Med påfyllningsbehållare avses en behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett. (2 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)