Hur kan den som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare veta om produkten är anmäld till Folkhälsomyndigheten?

Det kommer vara möjligt att kontrollera anmälda e-cigaretter och påfyllningsbehållare genom de produktanmälningar om e-cigaretter och påfyllningsbehållare som kommer att publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats. (19 § förordning [2017:429] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

För produktanmälningar se Offentliggjorda produktanmälningar.