Till vilken kommun ska jag anmäla försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare?

En anmälan ska ske till den kommun där försäljningen ska ske. (20 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)