Vad är gränsöverskridande distansförsäljning?

Gränsöverskridande distansförsäljning innebär att en näringsidkare via distansförsäljning tillhandahåller e-cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter i ett annat land än det land där näringsidkaren har sitt säte eller sin affärsverksamhet. (21 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)