Var ska jag registrera gränsöverskridande distansförsäljning?

Gränsöverskridande distansförsäljning ska registreras hos Folkhälsomyndigheten. (21 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

För att underlätta registrering av gränsöverskridande distansförsäljning hos Folkhälsomyndigheten har myndigheten tagit fram en blankett som kan användas vid registreringen. Notera att det är frivilligt att använda sig av denna blankett.

Registreringsblankett för gränsöverskridande distansförsäljning (, 215 kB)

Registreringen kan skickas in till Folkhälsomyndigheten antingen via e-post eller post.

E-postadress: info@folkhalsomyndigheten.se

Postadresser:
Folkhälsomyndigheten, Enheten för tobaksprevention, 171 82 Solna
Folkhälsomyndigheten, Enheten för tobaksprevention, 831 40 Östersund

En bekräftelse på registrering av gränsöverskridande distansförsäljning kommer att skickas ut från Folkhälsomyndigheten till berörd näringsidkare.

Enligt direktiv 2014/40/EU ska ett återförsäljningsställe som bedriver gränsöverskridande distansförsäljning till konsumenter inom Europeiska unionen registrera sig hos den behöriga myndigheten i den medlemsstat där återförsäljningsstället är etablerat, och till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de faktiska eller potentiella konsumenterna befinner sig.