Vem får sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter?

Ett försäljningsställe får endast sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare om försäljningsstället är anmält till kommunen. Om försäljningen sker genom gränsöverskridande distansförsäljning ska det registreras hos Folkhälsomyndigheten. (20 och 21 §§ lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

För mer information se Handel med e-cigaretter.