Vid anmälan om försäljning finns det ett krav att bifoga ett egenkontrollprogram. Vad ska egenkontrollprogrammet innehålla?

Den som bedriver försäljning eller gränsöverskridande distansförsäljning ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av e-cigaretter och påfyllningsbehållare och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet bör vara lämpligt och för verksamhetens storlek anpassat för att bland annat se till att försäljningen uppfyller lagens skyldigheter. (23 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)