Finns det något krav på storleken på påfyllningsbehållare?

Ja, vätska som innehåller nikotin får endast tillhandahållas konsumenter på marknaden i ändamålsenliga påfyllningsbehållare som inte överstiger 10 milliliter. (7 § förordning [2017:429] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)