Finns det något krav att anmäla påfyllningsbehållare som inte innehåller nikotin?

Det är endast påfyllningsbehållare som innehåller nikotin som regleras i lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Påfyllningsbehållare som inte innehåller nikotin skulle kunna omfattas av andra lagstiftningar. (1–2 §§ lagen [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)