Har Folkhälsomyndigheten utfärdat några föreskrifter gällande e-cigaretter och påfyllningsbehållare?

Folkhälsomyndigheten har inte utfärdat några föreskrifter eller allmänna råd gällande e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Om myndigheten anser att det finns ett behov av att utnyttja föreskriftsbemyndiganden enligt förordningen (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare kommer föreskriftsprojekt att påbörjas. Utgången av ett sådant projekt kan vara att inga åtgärder vidtas eller att det utfärdas rekommendationer, allmänna råd eller föreskrifter.