Vilka regler gäller för tillverkning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare?

E-cigaretter och påfyllningsbehållare som tillhandahålls på den svenska marknaden ska uppfylla de krav som framkommer i lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt utfärdade föreskrifter. Denna lag reglerar inte tillverkningsprocessen utan sätter krav på den slutliga produkten som får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden. Det kan finnas annan lagstiftning som reglerar tillverkningsprocessen för dessa produkter.