Behöver jag anmäla uppgifter om innehållet i e-cigaretter och påfyllningsbehållare till andra myndigheter?

Det kan finnas krav att utöver produktanmälan i lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare också anmäla produkten till Kemikalieinspektionens produktregister. För mer information om denna anmälan bör ni kontakta Kemikalieinspektionen. Det kan finnas ytterligare anmälningskrav för dessa produkter som återfinns i annan lagstiftning.