När ska produktanmälan lämnas in?

En produktanmälan ska lämnas in senast sex månader innan produkten är avsedd att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden. En ny anmälan ska också lämnas in för varje väsentlig ändring av produkten. En sådan anmälan ska ske senast sex månader innan produkten är avsedd att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden. (5 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)