Vad är EU-CEG?

EU-CEG är en gemensam teknisk lösning som Europeiska kommissionen utformat för att underlätta produktanmälan av bland annat e-cigaretter och påfyllningsbehållare.