Vem ska lämna in produktanmälningar?

Det är tillverkaren och importören som ansvarar för att e-cigaretter och påfyllningsbehållare anmäls till Folkhälsomyndigheten. Om en anmälan inte är gjord eller om anmälan inte uppfyller de föreskrifter om hur anmälan ska vara utformad och vad den ska innehålla, då får inte produkten tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden. (5 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)