Vilket format ska användas för produktanmälan?

Anmälan ska ske elektroniskt via EU-CEG (3 § förordning [2017:429] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare). För mer information se Produktanmälan