Informationsutskick från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en av flera myndigheter som har tillsyn över lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. I rollen som tillsynsmyndighet har vi kontakt med aktörer som berörs av denna lag, exempel industrin, handeln och andra tillsynsmyndigheter. Här redovisar vi de informationsutskick vi gjort till dessa aktörer.

Informationsutskick till kommunen

2017-06-26 Information om den nya lagen
Information till kommunen om den nya lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (PDF, 199 kB)

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Tillsyns- och marknadskontrollplan

Årlig plan för den tillsyn och marknadskontroll som vi avser att genomföra under året.

Tillsyns-och marknadskontrollplan 2019