Anmälda e-cigaretter och påfyllningsbehållare

De e-cigaretter och påfyllningsbehållare som har anmälts till Folkhälsomyndigheten kommer att finnas listade här (5 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare).

Vi har för avsikt att offentliggöra listan under 2019.

Återkallade e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Om e-cigaretter och påfyllningsbehållare har återkallats får de inte tillhandahållas konsumenter på marknaden efter återkallelsedatumet. Generellt gäller att de produkter där återkallelsedatumet har passerats inte visas i ovanstående lista, viss fördröjning kan förekomma.