Övergångsregler

Observera att för e-cigaretter och påfyllningsbehållare som tillhandahållits konsumenter på den svenska marknaden före den 1 juli 2017 ska en anmälan enligt 5 § göras senast den 1 januari 2018 (övergångsbestämmelse punkt 3 lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare). Det betyder att det kan finnas e-cigaretter och påfyllningsbehållare som inte är anmälda till Folkhälsomyndigheten men som får säljas på den svenska marknaden.

Anmälda e-cigaretter och påfyllningsbehållare

De e-cigaretter och påfyllningsbehållare som har anmälts till Folkhälsomyndigheten finns i nedanstående lista (5 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare).

Anmälda produkter
VarumärkesnamnKategoriRapportLanseringsdatum

Återkallade e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Om e-cigaretter och påfyllningsbehållare har återkallats får de inte tillhandahållas konsumenter på marknaden efter återkallelsedatumet. Generellt gäller att de produkter där återkallelsedatumet har passerats inte visas i ovanstående lista, viss fördröjning kan förekomma.