Offentliggjorda produktanmälningar

Innan en e-cigarett eller påfyllningsbehållare får tillhandahållas konsumenter i Sverige ska tillverkaren eller importören göra en produktanmälan till Folkhälsomyndigheten. De uppgifter som inte är företagshemligheter offentliggörs på myndighetens webbplats.

Anmälda e-cigaretter och påfyllningsbehållare

De e-cigaretter och påfyllningsbehållare som har anmälts till Folkhälsomyndigheten kommer att finnas listade här.

Vi har för avsikt att offentliggöra listan under 2019.

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Tillsyns- och marknadskontrollplan

Årlig plan för den tillsyn och marknadskontroll som vi avser att genomföra under året.

Tillsyns-och marknadskontrollplan 2019

Gå till toppen av sidan