Regler

Lag

Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Förordning

Förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

EU-lagstiftning

Förarbeten

Prop. 2016/17:132 Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Tillsynsansvar

Följande myndigheter har tillsynsansvar över att regelverket i lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare följs.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har central tillsyn när det gäller den omedelbara tillsyn som kommunen eller kommunen och Polismyndigheten ansvarar för. Folkhälsomyndigheten har även omedelbar tillsyn när det gäller bestämmelserna i 5–10 och 14 §§ i andra fall än på försäljningsställen, produktkontroll enligt 15 och 16 §§, registrering och egenkontroll enligt 21 och 23 §§ avseende gränsöverskridande distansförsäljning. Utöver detta har myndigheten även marknadskontroll över 6 §.

Konsumentverket

Konsumentverket har omedelbar tillsyn när det gäller marknadsföring och sponsring enligt 11–13 §§. Frågor gällande dessa bestämmelser ställs till Konsumentverket.

Kommunen

Kommunen har omedelbar tillsyn när det gäller förbudet mot att tillhandahålla e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt produktpresentation på försäljningsställen enligt 5–8, 9, 10 och 14 §§. Kommunen har även tillsammans med Polismyndigheten omedelbar tillsyn när det gäller åldersgräns, anmälan om försäljning och egenkontroll i andra fall än avseende gränsöverskridande distansförsäljning enligt 17, 18, 20 och 23 §§.

Har du frågor om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare kan du kontakta den kommun du bor eller driver verksamhet i.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen utövar regional tillsyn. De ska inom länet följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och råd, och främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra när det gäller förbudet mot att tillhandahålla e-cigaretter och påfyllningsbehållare och produktpresentation på försäljningsställen, samt åldersgräns, anmälan om försäljning och egenkontroll i andra fall än avseende gränsöverskridande distansförsäljning enligt 5–8, 9, 10, 14, 17, 18, 20 och 23 §§.

Polismyndigheten

Polismyndigheten har tillsammans med kommunen omedelbar tillsyn när det gäller åldersgräns, anmälan om försäljning och egenkontroll i andra fall än avseende gränsöverskridande distansförsäljning enligt 17, 18, 20 och 23 §§.