Regler om e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Här hittar du regler om e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt förarbeten till lagstiftningen.

Regler

Lag

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Förordning

Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter

Upphävd Lag

Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Upphävd Förordning

Förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Föreskrift

HSLF-FS 2018:41 Föreskrifter om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

EU-lagstiftning

Förarbeten

Prop. 2016/17:132 Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Allmänna regler

Även allmänna regler om kemiska produkter gäller för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Läs mer om allmänna regler om kemiska produkter hos Kemikalieinspektionen

Folkhälsomyndigheten tar ut avgifter för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Folkhälsomyndigheten tar ut avgifter för den information som du, som tillverkare eller importör av elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och påfyllningsbehållare, rapporterar till oss via EU:s webbportal EU-CEG. Uppgifterna gäller de elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som du avser att tillhandahålla till konsumenter i Sverige.

Läs information om ingrediensrapportering och produktanmälan.

Avgiftsskyldigheten för elektroniska cigaretter gäller avgiftsskyldigheten för de anmälningar om produkter som har gjorts från och med den 15 november 2017.

Den som anmäler elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska betala avgift för varje märke och typ

 • första gången anmälan sker
 • vid varje väsentlig ändring av en produkt.

Så här betalar du en avgift

Folkhälsomyndigheten kommer att skicka en betalningsanvisning där det framgår hur mycket du ska betala, till vilket konto betalningen ska ske samt vilket datum betalningen senast ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda.

Vi hämtar kontaktuppgifter till tillverkare och importörer, samt information om vilka varor och produkter som har anmälts, från EU-CEG. Det är därför viktigt att uppgifterna i EU-CEG är kompletta och korrekta, inklusive kontaktuppgifter om e-postadress och postadress.

Hur stor är avgiften?

Avgiften är:

 • 3 000 kronor för varje ny anmälan av produkter som är avsedd att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden
 • 2 500 kronor för varje anmälan av en väsentlig ändring av en produkt.

Vilka regler styr avgifterna?

Rätten för Folkhälsomyndigheten att ta ut en avgift för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare framgår av 8 kap. 4 § lagen om tobak och liknande produkter.

Avgifternas storlek samt hur avgifterna ska tas ut framgår av 7 kap. 5-7 §§ förordningen om tobak och liknande produkter.

Personuppgifter

Läs information om hur Folkhälsomyndigheten hanterar personuppgifter.

Har du frågor?

Vid frågor gällande avgifter kan du kontakta oss via e-postadressen i kontaktrutan.

Tillsynsansvar

Följande myndigheter utövar tillsyn och tillsynsvägledning över regelverket om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i lagen om tobak och liknande produkter.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn över:

 • Produktkrav och rapporteringsskyldighet
 • Hälsovarningar, produktpresentation och medföljande information i andra fall än på försäljningsställen
 • Registrering och egenkontroll vid gränsöverskridande distansförsäljning.

Utöver det utövar Folkhälsomyndigheten marknadskontroll över 2 kap. 8 § lagen om tobak och liknande produkter.

Folkhälsomyndigheten ansvarar också för tillsynsvägledning gällande kommunens och polisens tillsyn över:

 • Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och egenkontroll när det gäller gränsöverskridande distansförsäljning.

Konsumentverket

Konsumentverket utövar tillsyn över:

 • Marknadsföring av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i andra fall än på försäljningsställen
 • Förbudet för tillverkare, partihandlare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att sponsra evenemang.

Frågor gällande dessa bestämmelser ställs till Konsumentverket.

Kommunen

Kommunen utövar tillsyn när det gäller:

 • Hälsovarningar och produktpresentation på försäljningsställen
 • Tillhandahållande av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på försäljningsställen.

Har du frågor om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare kan du kontakta den kommun du bor eller driver verksamhet i.

Kommunen och Polismyndigheten

Kommunen har tillsammans med Polismyndigheten tillsynsansvar när det gäller:

 • Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt egenkontroll i andra fall än när det gäller gränsöverskridande distansförsäljning
 • Åldersgräns.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen utövar också viss tillsyn. De ska inom länet följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och råd, och främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra när det gäller förbudet mot att tillhandahålla e-cigaretter och påfyllningsbehållare och produktpresentation på försäljningsställen, samt åldersgräns, anmälan om försäljning och egenkontroll i andra fall än avseende gränsöverskridande distansförsäljning.

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan