Referenser

Socialstyrelsen (2011) Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011. Västerås.

Statens folkhälsoinstitut (2009). Tobak och avvänjning, Rapport 2009:17. Östersund.

Statens folkhälsoinstitut (2011). Nationella folkhälsoenkäten: Hälsa på lika villkor 2011.

Gå till toppen av sidan