Kontaktuppgifter till andra berörda myndigheter

Här finns kontaktuppgifter till andra berörda myndigheter för kommunens handläggning av ansökan om tillstånd att sälja tobak. Folkhälsomyndigheten har sammanställt information som de berörda myndigheterna (Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogden och Tullverket) har meddelat oss.

Skatteverket

Skatteverket har tagit fram blanketter för att begära ut uppgifter om den sökande samt eventuella personer med betydande inflytande (PBI).
Begäran skickas till: skatteverket@skatteverket.se

Blanketterna och mer information hittar du här.

Polismyndigheten

Polismyndigheten har tagit fram en blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret. Beställningen skickas via fysisk post, mejl eller fax enligt kontaktuppgifter på blanketten.

Beställning belastningsregistret (Word, 52 kB)

Begäran om yttrande för detalj- och partihandel skickas till regionernas kanslibrevlådor enligt nedan:

registrator.nord@polisen.se
registrator.bergslagen@polisen.se
registrator.mitt@polisen.se
registrator.stockholm@polisen.se
registrator.vast@polisen.se
registrator.ost@polisen.se
registrator.syd@polisen.se

Kronofogden

Begäran om uppgifter från Kronofogden skickas till: kontakt@kronofogden.se

Mer information från Kronofogden om begäran om uppgifter:

Begäran om uppgifter från Kronofogden (Word, 18 kB)

Tullverket

Begäran om yttrande för ansökningar om partihandel skickas till:
diarium@tullverket.se

Observera att ni inte ska skicka begäran om yttrande gällande en detaljhandlare till Tullverket.

I er begäran om yttrande för ansökningar om partihandel vill Tullverket veta namn och organisationsnummer för den juridiska personen, namn och personnummer för enskild näringsidkare samt namn och personnummer för eventuella formella och faktiska företrädare som yttrandet avser.

Kontakt

E-post till Tobaksprevention
För frågor om tobaks­förebygg­ande arbete, tobakens skade­verkningar och om tobaksbruk.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Gå till toppen av sidan