Du måste söka tillstånd för att sälja tobaksvaror

Detalj- och partihandlare som ska sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Den 1 juli 2019 börjar nya regler för försäljning av tobaksvaror att gälla.

Underliggande innehåll:

Du som säljer tobaksvaror måste från och med den 1 juli 2019 ansöka om tillstånd hos kommunen enligt lagen om tobak och liknande produkter. Både detaljhandlare och partihandlare behöver söka tillstånd.

För att få tillstånd ska du visa att du är lämplig att utöva verksamheten. Du behöver också lämna in ett egenkontrollprogram i din ansökan. När du lämnar in din ansökan har kommunen möjlighet att ta ut en ansökningsavgift.

Du kan läsa mer om de nya reglerna för försäljning av tobaksvaror i informationsbladen nedan:

Kontakt

E-post till Tobaksprevention
För frågor om tobaks­förebygg­ande arbete, tobakens skade­verkningar och om tobaksbruk.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Gå till toppen av sidan