Vägledning om egenkontrollprogram

Vägledningen om egenkontrollprogram vänder sig till den som säljer tobaksvaror och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Den är tänkt att vara ett stöd i handlarens arbete med att ta fram ett egenkontrollprogram för verksamheten. Vägledningen är också tänkt att vara ett stöd för den som arbetar inom kommunen och som i sin yrkesroll ska bedöma om egenkontrollprogrammet är lämpligt för den aktuella verksamheten.

Ett egenkontrollprogram ska skickas med en ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror, en anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt en registrering av gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

För att kunna få ett tillstånd för försäljning av tobaksvaror ska kommunen göra en bedömning av om egenkontrollprogrammet är lämpligt för verksamheten.

En anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och en registrering av gränsöverskridande distansförsäljning är inte komplett utan att ett egenkontrollprogram har skickats in.

En bedömning av egenkontrollprogrammet ska också göras i kommunens och Folkhälsomyndighetens tillsyn av verksamheten.

För att underlätta

  • handlarnas arbete med att ta fram ett egenkontrollprogram för verksamheten
  • kommunens arbete med prövning av tillstånd och tillsyn
  • Folkhälsomyndighetens arbete med tillsyn

har Folkhälsomyndigheten tagit fram en vägledning om egenkontrollprogram.

Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Kontakt

E-post till Tobaksprevention
För frågor om tobaks­förebygg­ande arbete, tobakens skade­verkningar och om tobaksbruk.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Gå till toppen av sidan