Regleringen av örtprodukter för rökning innebär bland annat att det ska finnas hälsovarningar på förpackningar för örtprodukter för rökning samt att tillverkare och importörer ska lämna ingrediensrapporter till Folkhälsomyndigheten. (9 och 16 §§ tobakslagen)

Information om örtprodukter för rökning