Regler om örtprodukter för rökning

Örtprodukter för rökning är en produkt som numera regleras i tobakslagen, tobaksförordningen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Regleringen av örtprodukter för rökning innebär bland annat att det ska finnas hälsovarningar på förpackningar för örtprodukter för rökning samt att tillverkare och importörer ska lämna ingrediensrapporter till Folkhälsomyndigheten. (9 och 16 §§ tobakslagen)

Information om örtprodukter för rökning

 • Frågor och svar

  Här svarar myndigheten på några av de vanligaste frågorna som kommit in till oss om örtprodukter för rökning.

 • Regler

  Här hittar du regler om örtprodukter för rökning och förarbeten till lagstiftningen.

 • Tillverkning och import

  Här hittar du information om de regler i tobakslagen, tobaksförordningen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter som gäller vid tillverkning och import av örtprodukter för rökning.

 • Försäljning av örtprodukter

  Här hittar du information om de regler i tobakslagen som gäller vid försäljning av örtprodukter för rökning till konsumenter.

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.