Försäljning av örtprodukter för rökning till konsumenter

Här hittar du information om de regler i lagen om tobak och liknande produkter som gäller vid försäljning av örtprodukter för rökning till konsumenter.

Vid försäljning av örtprodukter för rökning ska:

  • Förpackningen vara märkt på ett korrekt sätt.
  • Ingredienserna vara inrapporterade till Folkhälsomyndigheten.

Märkning på förpackningar till örtprodukter för rökning

Om en förpackning till en örtprodukt för rökning saknar hälsovarning får produkten inte säljas till konsumenter i Sverige. Det är tillverkaren och importören som har ansvar för att förse förpackningen med korrekt hälsovarning.

Förpackning till en örtprodukt för rökning får inte heller antyda att produkten är mindre skadlig än andra liknande produkter, innehålla information om nikotin, tjära eller kolmonoxid eller likna ett livsmedel eller kosmetisk produkt.

För detaljerade regler se Märkning

Rapportering av ingredienser avseende örtprodukter för rökning

Örtprodukter för rökning får bara säljas till konsumenter i Sverige om produkten har rapporterats in till Folkhälsomyndigheten. Det är tillverkaren och importören som har ansvar för att produkterna är inrapporterade.

Om försäljningen bryter mot reglerna

Om en förpackning saknar hälsovarning eller om informationen på förpackningen till exempel antyder att produkten är mindre skadlig kan kommunen i sin tillsyn meddela förelägganden eller förbud gentemot den som säljer örtprodukter för rökning. I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite.

Vite

Ett vite är ett belopp med pengar som ska betalas om man inte följer ett beslut från en tillsynsmyndighet. Vitet döms ut av domstol. Summan kan bestämmas i förväg och kan uppgå till flera tusen kronor.

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan