• Varför är örtprodukter för rökning reglerad i Sverige?

    Örtprodukter för rökning kan uppfattas som oskadliga eller mindre skadliga trots att förbränning av dem medför hälsorisker. Rök från förbränning av organiskt material innehåller kolmonoxid som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. I många fall känner konsumenterna inte till innehållet i produkterna.

    För att förbättra informationen till konsumenterna, ska gemensamma märkningsregler och rapportering av ingredienser för dessa produkter införas på Europeisk unionsnivå genom tobaksproduktdirektivet. Regleringen av örtprodukter för rökning har tidigare varierat mellan EU:s medlemsländer. Nu blir det liknande regler inom EU som underlättar för handeln. (prop. 2015/16:82 och direktiv 2014/40/EU)

Märkning

Ingrediensrapportering

Försäljning till konsumenter