Frågor och svar om örtprodukter för rökning

Här svarar myndigheten på några av de vanligaste frågorna som kommit in till oss om örtprodukter för rökning. För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan genom att klicka på + och sedan på Lyssna.

  • Varför är örtprodukter för rökning reglerad i Sverige?

    Örtprodukter för rökning kan uppfattas som oskadliga eller mindre skadliga trots att förbränning av dem medför hälsorisker. Rök från förbränning av organiskt material innehåller kolmonoxid som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. I många fall känner konsumenterna inte till innehållet i dessa produkterna.

    För att förbättra informationen till konsumenterna, har gemensamma märkningskrav och rapportering av ingredienser för dessa produkter genomförts på Europeisk unionsnivå genom tobaksproduktdirektivet. Regleringen av örtprodukter för rökning har tidigare varierat mellan EU:s medlemsländer. Nu är det liknande regler inom EU som underlättar för handeln.

    Uppdaterad: 2018-10-05 14:53

Märkning

Ingrediensrapportering

Försäljning till konsumenter

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan