När ska uppgifterna lämnas in?

Uppgifterna ska lämnas senast sex veckor innan produkten ska vara tillgänglig för konsumenter på den svenska marknaden, eller innan varan återkallas från marknaden. (3 kap. 2, 4–5 §§ föreskrift HSLF-FS 2016:44)

För detaljerade regler se Ingrediensrapportering