Vilket format ska användas för inlämnande av uppgifter?

All rapportering ska ske via EU-CEG. (6 § föreskrift HSLF-FS 2016:44)

För detaljerade regler se Ingrediensrapportering