Vad är det för hälsovarning som ska finnas på förpackningen?

Att röka denna produkt skadar din hälsa. (2 kap. 1 § föreskrift HSLF-FS 2016:44)

För detaljerade regler se Märkning