Varför är det begränsat vad som får presenteras på förpackningar till örtprodukter för rökning?

För att förhindra att förpackningarna vilseleder konsumenter, särskilt ungdomar, till exempel genom att skapa ett intryck av att produkten är mindre skadlig än andra produkter som ska rökas regleras vad som får presenteras på förpackningarna. Vissa förpackningar skulle också kunna vilseleda konsumenterna genom att de skapar föreställningar om fördelar i form av viktminskning, sexuell dragningskraft, social status, socialt liv eller personliga egenskaper. (9 a § tobakslagen)