Varför ska förpackningar till örtprodukter för rökning märkas med hälsovarningar?

Örtprodukter för rökning innehåller organiskt material som växter, örter eller frukter. Rök från förbränning av organiskt material innehåller kolmonoxid som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. (9 § tobakslagen)